Tag Archives: کودک

چهار نکته برای کمک به اینکه فرزند شما عینکش را دوست داشته باشد

  عینک برای کودک، تجربه‌ی یک نگاه جدید به جهان پیرامونش را اهدا می‌کند، اما ممکن است مسوولیت پذیری او بیشتر شود! و در گاهی اوقات ممکن است کودک شما احساس دشواری و خودآگاهی نماید. حال شما چگونه به او در این مسیر کمک خواهید کرد؟ در ادامه چهار مورد مهم را بررسی می‌کنیم …   نکته اول: اولین تجربه عینک زدن او باید مثبت باشد وقتی که فرزند شما برای اولین بار عینک .